Undersökning av renoverade va-ledningar i Malmö

DSpace Repository

Undersökning av renoverade va-ledningar i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undersökning av renoverade va-ledningar i Malmö
Author Simsek, Jesus ; Skarp, Christoffer
Date 2006
English abstract
Abstract Investigation of renovated water- and sewage pipes in Malmö The current water and sewage system is constantly growing. The pipelines in the system have an expected age which tells how long the pipelines will keep their condition. The older water- and sewage pipes are often presumed to have a bigger risk to break first and be renovated earlier than newer pipes, because of expected age goes out. Before the 1980´s water- and sewage pipes got replaced instead of being renovated. Because of the large size of the water- and sewage system it is not economical to replace the pipes. That’s why, in the beginning of the 1980´s, different kinds of renovating methods, were introduced. In this work, renovated pipelines in Malmö have been investigated by factors of age, material and dimensions. The objective of the investigation of renovated water- and sewage pipes in Malmö, is to see which pipes has been most renovated. With this investigation we want to increase the knowledge of renovated pipelines in order to handle problems in the close future. Our data comes from VA-verket in Malmo´s database VABAS. The sewage pipeline system is approximately 867 km long and 33, 6 km has been renovated between 1980 and 2005. The water pipeline system is approximately 861 km long and 24 km has been renovated between 1980 and 2005. The results of this investigation show that the oldest pipelines don’t have to have worse condition than younger. It’s more likely the pipelines from 1950´s and 1960´s that have to be renovated. There are need to be renovated more than other dimensions.
Swedish abstract
Sammanfattning Det befintliga va-nätet växer hela tiden och blir större och större. Ledningarna i nätet har en viss antagen livslängd som talar om ungefär hur länge de antas hålla. Man antar att de äldre ledningarna löper större risk att gå sönder och att därmed behöver renoveras mer än de yngre, eftersom de når förväntad livslängd först. Innan 1980-talet renoverade man inte va-ledningar, istället grävde man upp de gamla ledningarna och anlade nya. I och med att nätet är så stort idag är det inte ekonomiskt hållbart att lägga om gamla ledningar hela tiden. Därför började man i början av 1980-talet prova olika renoveringsmetoder. I denna rapport har renoverade ledningar i Malmö undersökts med avseende på ålder, material och dimension med syftet att ta reda på vilka ledningar som renoveras samt deras renoveringskvot, det vill säga andelen ledningar av en viss typ som renoverats hittills. Detta för att öka kunskapen om vilka ledningar som förmodligen kommer att ställa till mycket problem i framtiden. Vårt datamaterial kommer från VA-verket i Malmö´s databas VABAS. Det spillvattenförande ledningsnätet är ca 866,5 km långt varav 33,6 km har renoverats mellan 1980-2005. Vattenledningsnätet är ca 861 km långt varav man har renoverat ca 24 km från 1980 fram till och med 2005. Resultatet av denna undersökning visar att det inte är de äldsta ledningarna som nödvändigtvis är sämst. Snarare är det ledningar som är anlagda på 1950- och 1960-talet som har behövt renoveras mest. Det finns även vissa dimensioner som visar sig ha större behov av renovering än andra.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject va-ledningar
renoveringskvot
Handle http://hdl.handle.net/2043/2534 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics