Hur mäter vi det omätbara?

DSpace Repository

Hur mäter vi det omätbara?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur mäter vi det omätbara?
Author Tenggren, Johanna ; Tran, Tonny
Date 2018
English abstract
Different real estates have different value, depending upon several factors. This essay aims to analyse some of these values bearing factors and how they relate to properties in Helsingborg. Beside these factors another factor, called the pleasure factor, will be analysed in an attempt to determine how individual preferences affects the value. The analysis will be based on statistic material that will be processed with the hedonic price model. The bid-rent model will be applied to the city and to its areas, to help create an understanding of the location factor. A depression of psychology and urban economics will contribute to both physical and psychological aspects of the analysis. The results that will be presented will show that in consideration to price we can't just tend to the physical aspects but must also consider the psychological aspects for each individual.
Swedish abstract
Fastigheter beläggs med olika pris beroende på en mängd olika faktorer. Denna uppsats syftar till att analysera hur några av dessa prispåverkande faktorer och hur de förhåller sig till småhusfastigheter i Helsingborg. Utöver detta kommer även en faktor, kallad njutningsfaktorn, analyseras för att försöka fastställa hur individers preferenser påverkar värdet. Analysen baseras på statistiska underlag som kommer att behandlas med hjälp av den hedoniska prismodellen. Bid-rent modellen kommer att appliceras på staden Helsingborg och dess områden för att skapa en bild av lägesfaktorn. En fördjupning i psykologi och urban ekonomi kommer att bidra till analysen av både fysiska och psykologiska aspekter. Resultaten vi fått fram är att det inte enbart kan tas hänsyn till fysiska aspekter i förhållande till pris på fastigheter utan det är även viktigt att behandla de psykologiska aspekterna för varje individ.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bid-rent
Hedoniska prisodellen
Psykologi
Fastigheter
Regressionsmodell
Urban Ekonomi
Hedonic price model
Psychology
Real estate
Regression model
Urban economics
Handle http://hdl.handle.net/2043/25361 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics