En jämförelse mellan den svenska fastighetsmäklaren och den latinska notarius i Federationen Bosnien och Hercegovina

DSpace Repository

En jämförelse mellan den svenska fastighetsmäklaren och den latinska notarius i Federationen Bosnien och Hercegovina

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En jämförelse mellan den svenska fastighetsmäklaren och den latinska notarius i Federationen Bosnien och Hercegovina
Author Huric, Armina
Date 2018
English abstract
The purpose of this study is to examine, compare, and analyze what the differences and similarities are between the Swedish real estate agent versus the Latin notary in the Federation of Bosnia and Herzegovina regarding the duty to give counsel. The study will also affect parts of the professions contractual creation and the duty to act impartially. The study will provide a clearer picture of what can be expected for legal advice on a property transfer in each country. The similarities between the two professions are mainly in: 1) to conduct verifications to ascertain facts, 2) to disclose relevant information, 3) to give adequate advice, and 4) to draw up all necessary deeds in a manner that is tailored to the instant transaction. The duty of impartiality and the duty to counsel constitutes to a specific function in real estate conveyances, common to both professions: impartial counsel.
Swedish abstract
Ändamålet med denna studie är att undersöka, jämföra och analysera vad skillnaderna respektive likheterna är mellan den svenska fastighetsmäklarens kontra den latinska notarien i Federationen Bosnien och Hervegovina gällande rådgivningsplikten. Studien kommer även att beröra delar av yrkenas kontraktskapande samt skyldigheten att agera opartiskt. Studien kommer att ge en tydligare bild på vad kan man förvänta sig få för juridiska råd vid en fastighetsöverlåtelse i respektive land. Likheterna mellan de två yrkena föreligger främst i: 1. fastställa viss fakta, 2) lämna relevant information, 3) att ge adekvat rådgivning, och 4) att upprätta nödvändiga handlingar på ett sätt som är anpassat till den enskilda transaktionen. Skyldigheten att vara opartisk och rådgivningsplikten utgör tillsammans en specifik funktion i fastighetsöverlåtelser, som i Sverige utövas av fastighetsmäklaren och Federationen Bosnien och Hercegovina av notarius: opartisk rådgivning.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject notarie
fastighetsrätt
fastighetsöverlåtelser
fastighetsmäklare
latin notary
Bosnien och Hercegovina
komparativ metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/25367 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics