Begåvningshjälpmedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Begåvningshjälpmedel
Author Nyringegård, Siw ; Sjögren, Agnetha
Date 2006
English abstract
Aid for people in special needs.
Swedish abstract
Vårt övergripande syfte med arbetet är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolan och träningsskolan ser på användningen av begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel i undervisningen i den obligatoriska särskolan. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om användningen av begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel i särskolan. Med hjälp av intervjuer ville vi se hur pedagoger i grundsärskolan och träningsskolan ser på användningen av begåvningsstöd och begåvningshjälpmedel i undervisningen i den obligatoriska särskolan. Vi har intervjuat tio specialpedagoger/speciallärare som arbetar i den obligatoriska särskolan i region Skåne. Resultatet av vårt arbete visar att samtliga specialpedagoger var positiva till användandet av begåvningshjälpmedel. Men i vardagen användes det inte så mycket hjälpmedel. Vilka hjälpmedel som används styrs av elevernas ålder och utvecklingsnivå. Även ekonomin, föräldrarnas och pedagogernas syn påverkar användningen av begåvningshjälpmedel. Den enskilda pedagogens engagemang inom ämnet begåvningsstöd har en stor betydelse för användningen av begåvningshjälpmedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Begåvningshjälpmedel
begåvningsstöd
särskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2539 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics