Utlandsflyttar för skandinaviska landslagsspelare i fotboll

DSpace Repository

Utlandsflyttar för skandinaviska landslagsspelare i fotboll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utlandsflyttar för skandinaviska landslagsspelare i fotboll
Author Sköld, Oscar ; Andersson, Tobias
Date 2018
English abstract
The study ”Tendencies of moving abroad among Scandinavian internationals in football” wants to examine when Scandinavian internationals in football moves abroad for the first time in their career. Today it’s an ongoing debate in Sweden whether young football players should stay and develop their football skills in their home country or strive for success abroad. With theories about globalization, professionalization and specialization we hope to provide you with the background info needed to understand the examined area. The material has been collected with a quantitative method and our results has been presented with diagrams, numbers and text. The result shows that there is a connection between representing your country (Sweden, Norway and Denmark) and a move abroad sometime in your career. One out of every five player in our examination moved to a foreign club before they turned 20 which is consistent with the share of players in the Swedish youth national teams that play abroad. This indicates that it’s not necessarily a bad move to go abroad in a young age.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur gamla landslagsspelarna i Danmark, Sverige och Norge, över de senaste tre mästerskapskvalen, var när de flyttade till en utländsk klubb för första gången. Arbetet grundar sig i debatten kring när unga svenska fotbollsspelare är redo för och bör flytta till en utländsk klubb. Undersökningen har gjorts med teorierna om globalisering, professionalisering och specialisering som grund. Empirin har insamlats genom en kvantitativ metod där vi först tog reda på vilka spelare som representerat de tre landslagen i kval- och mästerskapsmatcher från och med hösten 2012 till och med hösten 2017. Därefter gick vi igenom spelare för spelare och tog reda på hur gamla de var första gången de flyttade till en utländsk klubb respektive en icke-skandinavisk klubb. Med den empirin insamlad började vi sedan att analysera datan och jämföra mönstren de olika länderna emellan. Det hela ledde till ett resultat som visade att majoriteten av spelarna lämnade sina hemländer i åldersspannet 21–23. En femtedel av spelarna flyttade utomlands innan de fyllt 20 år. En förkrossande majoritet flyttade till utländska klubbar någon gång under karriären. Betydligt fler norska spelare stannade i Skandinavien hela karriären än de danska och svenska spelarna, och de norrmän som lämnade tenderade att göra detta senare än danskarna och svenskarna. Slutsatsen man kan dra av vårt arbete är att i förhållande till hur många av de svenska ungdomslandslagsspelarna som har utländska klubbadresser ligger antalet spelare i landslaget som flyttat utomlands senast i 19-årsåldern i fas eller till och med lite i överkant.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Globalization
Professionalization
Specialization
Scandinavian
Football
Internationals
Abroad
Handle http://hdl.handle.net/2043/25401 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics