Unga vuxnas motivation för fysisk aktivitet

DSpace Repository

Unga vuxnas motivation för fysisk aktivitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Unga vuxnas motivation för fysisk aktivitet
Author Daudi, Adrienne ; Johansson, Elinore
Date 2018
Swedish abstract
Idag är vi inte främmande med att fysisk aktivitet är gynnsamt för många olika aspekter. Utvecklingen av samhället har gjort det lättare för fler att röra på sig, utomhus och inomhus, tillsammans och individuellt. Trots det visar forskning på en minskning av fysisk aktivitet hos unga vuxna. För ökad fysisk aktivitet krävs inte bara tillgänglighet, utan motivation för vara och förbli fysisk aktiv. Syftet med studien är att kartlägga de inre och yttre motivationsfaktorerna, för att få en djupare förståelse för sambandet mellan motivation och fysisk aktivitet. En ökad insikt och medvetenhet om varför ungdomar väljer att motionera i högre eller lägre utsträckning, kan fungera som ett verktyg och underlag för arbete med att få ungdomar att vara och förbli fortsatt fysisk aktiva. Studien baseras på sex djupgående intervjuer med unga vuxna, inom oorganiserad fysisk aktivitet. Resultatet visade på att både inre och yttre motivation var av betydelse för fysisk aktivitet, trots att den inre motivationen visade på en starkare relation till att förbli fortsatt aktiv.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/25404 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics