Förutsättningar för individuell kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Conditions for individual competence development and a lifelong learning

DSpace Repository

Förutsättningar för individuell kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Conditions for individual competence development and a lifelong learning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förutsättningar för individuell kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Conditions for individual competence development and a lifelong learning
Author Dauhn, Anette
Date 2006
Swedish abstract
I dagens ”kunskapssamhälle” är det viktigt att vara förändringsbenägen. Om företag vill följa med i den snabbt växande utvecklingen är det nödvändigt att de måste fungera som ”lärande organisationer” där anpassning, förändring och reflektion är dagliga inslag i arbetet. De måste se till att det livslånga lärandet blir verklighet och inte bara ett uttryck. Mitt syfte med denna undersökning var att undersöka om det finns förutsättningar för individuell kompetensutveckling och ett livslångt lärande i företag. Studien bygger på en kvalitativ metod. Jag har intervjuat tolv tjänstemän på två olika företag i Jönköpings län. Resultatet visar på att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i företagen. Sådana faktorer som att medarbetarna har stort handlingsutrymme, en bra inbördes kommunikation och samma värderingar som företagsledningen ger möjligheter till utveckling för individen. Andra faktorer som spelar in för medarbetarnas positiva utveckling är att de överlag känner sig nöjda med sina utvecklingssamtal, att få fatta egna beslut över sitt arbete och att de har tid att reflektera. De som har mest handlingsutrymme är de som befinner sig längst upp i företagshierarkin. Det som kan bromsa individens utveckling är att man i båda företagen saknar mål att arbeta efter, feedback och framför allt konstruktiv kritik. Cheferna på båda företagen saknar utbildning att hålla i utvecklingssamtalen. Man ser också att informationen inte är fullt tillräcklig till alla medarbetare. En del medarbetare saknar också högre krav och utmaningar som kan vara kompetensutvecklande. Resultatet visar också att kvinnorna inte har samma förutsättningar till kompetensutveckling som männen. De får inte formella eller informella utbildningar lika lätt som männen. Det är också dessa som har minst handlingsutrymme överlag i företagen, lite beroende på vad de arbetar med. Man kan även se att informationen som når kvinnorna är något mindre än vad männen får. Alla tjänstemännen som tillfrågats upplever att de får ett livslångt lärande i företagen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kompetensutveckling
livslångt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/2542 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics