Härmed förklarar jag mötet avslutat - En neoinstitutionell studie över strukturförändringen i Malmö pastorat

DSpace Repository

Härmed förklarar jag mötet avslutat - En neoinstitutionell studie över strukturförändringen i Malmö pastorat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Härmed förklarar jag mötet avslutat - En neoinstitutionell studie över strukturförändringen i Malmö pastorat
Author Öhman, Sebastian
Date 2017
English abstract
In this bachelor thesis, we study the extensive structural reorganization and parish mergers in the diocese of Lund and mainly the parish of Malmo in the Church of Sweden. We will investigate which institutional logics has led to the problem debate that led to the merger and the thesis tries to show if the merger facilitated the areas described. The research found that the Church of Sweden's decisionmaking process constitutes of two institutional collective identities. This identity has in the parish of Malmo led to a polemic among them self and also to an indirect power struggle due to the hierarchical discrepancy between the collective identities. The accumulated information which the thesis is based on comes from text analysis of meeting minutes, along with the information collected from academic books and articles. The outline of this report consists of an introductory chapter on the situation in other Lutheran denominations, then a theory chapter, followed by the chapter describing the method used in this thesis. Then follows the result of the research, eventually ending with a discussion chapter and the thesis conclusion.
Swedish abstract
Denna kandidatuppsats ämnar studera de omfattande strukturella organisationsförändringarna och sammanslagningar i Lunds stift och särskilt Malmös pastorat i Sveriges kyrkan. Uppsatsen kommer att undersöka vilka institutionella logiker som legat bakom diskussionen som ledde till strukturförändringen och försöker visa huruvida strukturförändringen löste de beskrivna problemområdena. Uppsatsen visar att Svenska kyrkan beslutsprocess består av två institutionella kollektiva identiteter. Dessa identiteter har i Malmö pastorat lett till polemik och även en indirekt maktkamp till följd av den hierarkiska diskrepansen mellan de kollektiva identiteterna. Den ackumulerade information som uppsatsen grundar sig på är baserad på textanalys av sammanträdesprotokoll, tillsammans med informationen samlad från akademiska böcker och artiklar. Dispositionen av denna uppsatts innefattar ett inledande kapitel om läget i andra lutherska samfund, sedan ett teorikapitel, följt av ett kapitel som beskriver metoden som används i denna uppsats. Därefter följer resultatet av undersökningen, och avslutar med ett diskussionskapitel och uppsatsens slutsats.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sammanslagningar
neoinstitutionell teori
institutionella logiker
organisationsförändring
strukturförändring
Svenska kyrkan
organisationsstruktur
organisationsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/25425 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics