Förutsättningar för individuell kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Conditions for individual competence development and a lifelong learning

DSpace Repository

Förutsättningar för individuell kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Conditions for individual competence development and a lifelong learning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dauhn, Anette
dc.date.accessioned 2006-06-20T11:48:49Z
dc.date.available 2006-06-20T11:48:49Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2542
dc.description I dagens ”kunskapssamhälle” är det viktigt att vara förändringsbenägen. Om företag vill följa med i den snabbt växande utvecklingen är det nödvändigt att de måste fungera som ”lärande organisationer” där anpassning, förändring och reflektion är dagliga inslag i arbetet. De måste se till att det livslånga lärandet blir verklighet och inte bara ett uttryck. Mitt syfte med denna undersökning var att undersöka om det finns förutsättningar för individuell kompetensutveckling och ett livslångt lärande i företag. Studien bygger på en kvalitativ metod. Jag har intervjuat tolv tjänstemän på två olika företag i Jönköpings län. Resultatet visar på att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i företagen. Sådana faktorer som att medarbetarna har stort handlingsutrymme, en bra inbördes kommunikation och samma värderingar som företagsledningen ger möjligheter till utveckling för individen. Andra faktorer som spelar in för medarbetarnas positiva utveckling är att de överlag känner sig nöjda med sina utvecklingssamtal, att få fatta egna beslut över sitt arbete och att de har tid att reflektera. De som har mest handlingsutrymme är de som befinner sig längst upp i företagshierarkin. Det som kan bromsa individens utveckling är att man i båda företagen saknar mål att arbeta efter, feedback och framför allt konstruktiv kritik. Cheferna på båda företagen saknar utbildning att hålla i utvecklingssamtalen. Man ser också att informationen inte är fullt tillräcklig till alla medarbetare. En del medarbetare saknar också högre krav och utmaningar som kan vara kompetensutvecklande. Resultatet visar också att kvinnorna inte har samma förutsättningar till kompetensutveckling som männen. De får inte formella eller informella utbildningar lika lätt som männen. Det är också dessa som har minst handlingsutrymme överlag i företagen, lite beroende på vad de arbetar med. Man kan även se att informationen som når kvinnorna är något mindre än vad männen får. Alla tjänstemännen som tillfrågats upplever att de får ett livslångt lärande i företagen. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject kompetensutveckling en
dc.subject livslångt lärande en
dc.title Förutsättningar för individuell kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Conditions for individual competence development and a lifelong learning en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics