Är skolan en del av verkligheten, och integrerar den med so-undervisningen?

DSpace Repository

Är skolan en del av verkligheten, och integrerar den med so-undervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är skolan en del av verkligheten, och integrerar den med so-undervisningen?
Author Jarlinius, Marina
Date 2006
Swedish abstract
Målet med den här uppsatsen är att undersöka om skolan är en del av verkligheten i den bemärkelsen att so-lärarna använder sig av studiebesök och människomöten inom sina so-ämnen på högstadiet. Genom kvalitativa intervjuer har jag frågat fyra elever respektive fyra lärare vad de anser i den här frågan. När det gäller elevernas uppfattning så visade resultaten att de uppskattar olika former av studiebesök och människomöten inom de olika so-ämnena och de har kvarstående minnen från olika utfärder och besök av personer på skolan. Resultaten visade också att hälften av de utfrågade eleverna är nöjda med hur dagens so-kunskap förmedlas. Lärarna däremot vill göra mer än vad de anser sig ha möjlighet till. Överlag tycker de att studiebesök är trevligt och konkret. Tyvärr ger arbetsbördan och högstadiets timplan dem organisatoriska problem vid olika utfärder. Besök av människor i skolan har de tudelade uppfattningar om. Vissa besök, som från före detta missbrukare eller personer med en annan sexuell läggning, ses som mindre lämpade än andra. Trots detta har lärarna haft besök av olika karaktär och dessa har varit givande och lärorika för både elever och lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject studiebesök
muntlig historia
oral history
människomöten
so-undervisning
verklighet
högstadiet
so-lärare
samhället
Freinetpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2543 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics