"Alla ska ut ifrån systemet"

DSpace Repository

"Alla ska ut ifrån systemet"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Alla ska ut ifrån systemet"
Author Nilsson, Erika
Date 2018
English abstract
Erika, N. “The purpose of the job is to get clients out of the welfare system”. A study about discretion within social welfare in Sweden. Degree project in social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Health and Society, 2018. This study is based on descriptions and experiences of discretion from social secretaries within social welfare, in a local context in Malmö, Sweden. Participants in the study were selected based on their work experience, requriements were minimum two years of experience. All participants interviewed works within the same social office. Discretion is described to be the possability to make individual assessments when it comes to granting social benefits, being able to plan the work in a certain way as well as being able to make different priorities among work assignments. This study shows that discretion is related to several factors including legal framework, organizational rules and policies as well as workload. In general, participants describe that many factors potentially can limit their discretion, however social secretaties have both understanding and acceptance for rules and policies. In general, this study shows that social secretaries despite all do exprience having a certain level of discretion.
Swedish abstract
Nilsson, E ”Alla ska ut ifrån systemet”. Om försörjningsstöd och handlingsutrymme. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2018. En kvalitativ studie där fyra socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd intervjuats. Studiens syfte har varit att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd beskriver sitt handlingsutrymme och vilka faktorer som påverkar det. Studen är avgränsad till att omfatta socialsekreterare med minst två års arbetslivserfarenhet och samtliga av socialsekreterarna som deltagit arbetar inom samma organisation. Studien visar att handlingsutrymme består av möjligheten att göra individuella bedömningar, möjligheten att planera sitt arbete såväl som att göra olika prioriteringar. Studien visar också att flera faktorer påverkar handlingsutrymmet, bland annat socialsekreterarnas uppdrag som regleras av lagstiftaren, organisatoriska skillnader och arbetsbelastning. Trots förekomsten av potentiellt begränande faktorer så visar studien att socialsekreterare generellt har en förståelse och acceptans för hur deras uppdrag konstruerats och flera beskriver att de har en tillfredsställande nivå av handlingsutrymme.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Försörjningsstöd
gräsrotsbyråkratier & gräsrotsbyråkrater handlingsutrymme
handlingsteori
offentlig sektor
organisationsteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/25436 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics