Elevinflytande på fritidshem

DSpace Repository

Elevinflytande på fritidshem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande på fritidshem
Author Lapcevic, Marko ; Wivler, Johanna
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur fritidspedagoger uppfattar begreppet elevinflytande, vilket arbetssätt fritidspedagogerna har för att ge eleverna möjlighet till inflytande samt hur eleverna upplever deras inflytande i fritidsverksamheten. Vi har besökt tre olika skolor i tre olika kommuner. Vi har intervjuat pedagoger på varje skola, men vi har endast intervjuat elever på en av skolorna. Genom att använda oss av kvalitativ metod i form av intervjuer har vi fått svar på våra frågeställningar. I analysdelen har vi utgått ifrån begreppet makt samt socialkonstruktivistiska perspektivet. Resultaten av intervjuerna visade att samtliga pedagoger hade en tydlig uppfattning om vad begreppet elevinflytande innebar. Samtliga fritidsverksamheter arbetade med elevinflytande på ett liknande sätt, möten med eleverna samt förslagslåda var populärt. Eleverna är medvetna om att de har inflytande i verksamheten och får möjligheter till att påverka inom det mesta som sker på fritids. Nyckelord: elevinflytande, elevperspektiv, fritidshem, inflytande
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
elevperspektiv
fritidshem
inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/25439 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics