Diskurs i läromedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Diskurs i läromedel
Author Albertsson, Björn
Date 2006
English abstract
Abstract This is an examination of discursive change in textbooks. The purpose of the examination is to find out how the text in history textbooks has changed during the last decades. Question at issue: How has the discourse surrounding the description of socialism changed in history textbooks? The theoretical basis for this essay is collected partially from Staffan Selanders Lärobokskunskap (1988) and partially from Norman Faircloughs critical discourse analysis. The method is founded upon Selanders ideas of what to investigate in a textbook analysis. What is examined is therefore the three areas selection, style and explanations. These three areas are analyzed on the basis of Faircloughs dimensions; text and discursive practice. The corpus is constituted of one old textbook and two new textbooks. The research findings are that changes have taken place in all the three areas selection, style and explanations. Significant structural changes have been made and the way of historical description has changed in many respects.
Swedish abstract
Abstract Detta är en undersökning av diskursiva förändringar i läromedel. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärobokstexten i historieläromedel har förändrats under de senaste decennierna. Frågeställning: Hur har diskursen kring framställningen av socialismen förändrats i historieläromedel? Teorierna som ligger till grund för undersökningen är hämtade dels från Staffan Selanders Lärobokskunskap från 1988 och dels från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Metoden grundar sig i Selanders tankar om vad som bör undersökas i en läromedelsanalys. Vad som undersöks är därför de tre områdena urval, stil och förklaringar. Dessa tre områden analyseras utifrån Faircloughs dimensioner; text och diskursiv praktik. Materialet som undersökts är ett äldre läromedel och två nyare. Undersökningens resultat är att förändringar har skett på alla de tre områdena urval, stil och förklaringar. Betydande omstruktureringar har gjorts av texterna och sättet att framställa historien på har förändrats i flera avseenden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject diskurs
läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/2545 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics