Kompetent men inte erkänd: En kvalitativ studie av utrikesfödda akademikers upplevelser på arbetsmarknaden

DSpace Repository

Kompetent men inte erkänd: En kvalitativ studie av utrikesfödda akademikers upplevelser på arbetsmarknaden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kompetent men inte erkänd: En kvalitativ studie av utrikesfödda akademikers upplevelser på arbetsmarknaden
Author Evald, Jennifer ; Fridolina, Hulthén
Date 2018
Swedish abstract
Utrikesfödda utgör 63 procent av arbetslösa akademiker i Sverige. Medan arbetslösheten sjunker för inrikesfödda ökar den för utrikesfödda. För att tillvarata kompetens hos utrikesfödda anordnar Arbetsförmedlingen kompletteringsutbildningar. Syftet i den här kvalitativa intervjustudien är att undersöka hur utrikesfödda personer med utländsk akademisk utbildning som ingår i en kompletteringsutbildning påverkats i sin syn på sin karriär efter sin migration till Sverige. Våra frågeställningar är: Hur talar informanterna om sin upplevelse av sina framtidsutsikter på den svenska arbetsmarknaden? Hur talar informanterna om sig själva i relation till sin utbildning och hur har detta förhållande förändrats över tid? Analysen sker utifrån begreppen karriäridentitet, karriärkonstruktion, livstema och karriäranpassningsförmåga. Studien visar att informanternas karriär påverkats av migrationen till Sverige. Framtidsutsikterna är komplexa. De speglar både hopp och besvikelse. Informanterna upprätthåller sin karriäridentitet genom att fortsätta planera framtiden som yrkesverksam inom sitt utbildningsområde men vägen till arbete är lång. Karriäranpassningsförmågan öppnar möjligheter på arbetsmarknaden men informanterna behöver kompromissa och omvärdera meningsfullhet i karriären utifrån förutsättningarna på arbetsmarknaden. Att informanternas kompetenser inte används gynnar varken individ eller samhälle. För en lyckad kompromiss krävs balans mellan yttre faktorer och inre värderingar. Karriäranpassning kräver tid och stöd för att ha positiva konsekvenser.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject karriär
karriäridentitet
karriärkonstruktion
kompletteringsutbildning
utrikesfödda akademiker
Handle http://hdl.handle.net/2043/25458 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics