TRYGGHETSUNDERSÖKNING UR ETT POLISPERSPEKTIV

DSpace Repository

TRYGGHETSUNDERSÖKNING UR ETT POLISPERSPEKTIV

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title TRYGGHETSUNDERSÖKNING UR ETT POLISPERSPEKTIV
Author Resic, Yasmina ; Troller, Anna
Date 2018
English abstract
The pilot study has intended to provide a descriptive and comprehensive picture of the police's perceived level of security in the police area of Malmö. The study is based on a web survey that describes the results in a descriptive way. The results are startling, the vulnerability of the police involves both physical and verbal attacks in the form of threats and harassment. 76 procent of the police reported that they had been exposed to a variety of violence and harassment in the last 24 months. However, only a small percentage of the policemen reported that they reported the incident to the employer. The study is a clear example of how difficult it is to capture the occupational level of safety and despite the fact that the pilot study contributes to an insight into a particularly exposed occupational group, the study has its limitations that are important to note for future studies
Swedish abstract
Denna pilotundersökningen har haft för avsikt att ge en beskrivande och översiktlig bild av polisens upplevda nivå av trygghet inom polisområdet Malmö. Studien bygger på en webbenkätundersökning där resultatet presenteras deskriptivt. Resultaten är uppseendeväckande, polisernas utsatthet omfattar både fysiska och verbala angrepp i form av hot och trakasserier. 76 procent av poliserna uppgav att de utsatts för olika spektrum av våld och trakasserier under de senaste 24 månaderna. Dock uppger endast en liten del av poliserna att de anmäler händelsen till arbetsgivaren och förhållandevis stor andel uppger att de inte får de stöd de behöver. Studien är ett tydligt exempel på hur svårt det är att få tillgång till forskningsfältet rörande polisers yrkesgrupp, upplevda nivå av trygghet och utsatthet. Trots att pilotstudien bidrar till en inblick i en särskilt utsatt yrkesgrupp har studien sina begränsningar som är viktiga att notera inför framtida studier.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Enkät
Malmö
Otrygghet
Polis
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/25462 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics