Investigation of Bluetooth Mesh and Long Range for IoT wearables

DSpace Repository

Investigation of Bluetooth Mesh and Long Range for IoT wearables

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Investigation of Bluetooth Mesh and Long Range for IoT wearables
Author Nilsson, Mikael ; Deknache, Hadi
Date 2018
English abstract
The smart devices of today are more and more dependent on being constantly connected to everything in its surrounding. Industries and homes contain more and more small battery powered sensors and devices, communicating with each other. However, there is a limitation when it comes to the range coverage of a device. The purpose of this thesis is to investigate the usefulness of the new features mesh networking and extended range for Bluetooth, as well as highlight the pros and cons that may exist with respective extended range technologies. Furthermore, a theoretical comparative study was conducted, with the aim of presenting some of the differences between Bluetooth Mesh and other common Mesh technologies. The results show that both Bluetooth Mesh and Long-range have strengths and weaknesses when it comes to different use cases. Transferring data with a bit higher throughput and a moderate distance would be suitable for a Long-range purpose, while Bluetooth Mesh is more suitable for a larger coverage and lighter data transfer.
Swedish abstract
Dagens smarta enheter bygger nuförtiden allt mer på att ständigt hålla sig uppkopplade till allt inom dess omgivning. Industrier och hem innehåller alltmer små batteridrivna sensorer samt enheter som kommunicerar med varandra, dock är detta en begränsning när det gäller räckvidden av en enhet. Målet med denna uppsatsen är att undersöka användarbarhet av nya funktioner inom Bluetooth, samt belysa fördelar och nackdelar vilket kan uppstå med respektive teknologi när det gäller förlängd räckvidd. Vidare utfördes en jämförelsestudie, med målet att framföra skillnader för hur Bluetooth Mesh skiljer sig gentemot de andra Mesh teknologierna. Resultatet av denna uppsatsen visar att Bluetooth Mesh och Long-range har diverse svagheter och styrkor när det gäller olika användningsområden. Överföring av data med en högre hastighet och ett måttligt avstånd skulle vara tillräckligt för Long-range, medan Bluetooth Mesh anpassar sig mer för en större täckning och lättare dataöverföringar.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject Bluetooth 5
Bluetooth Mesh
Long-range
BLE
Zigbee
Z-wave
Handle http://hdl.handle.net/2043/25464 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics