Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv

DSpace Repository

Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mäklarstudenternas val - En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv
Author Söderholm, David ; Svensson, Jens
Date 2018
English abstract
Title: The realtor student’s choice – An empirical study of what constitutes an attractive employer in the brokerage industry from the perspective of the student. Level: Bachelor thesis in property science Author: David Söderholm och Jens Svensson Supervisor: Birgitta Vitestam Blomqvist Companies: Bjurfors, Fastighetsbyrån, Erik Olsson Class: Real estate brokerage studies 180hp at Malmö University Date for completion of essay: May 2018 Purpose: The purpose of the study is to chart what needs and values students have in choosing employers and study them in relation to the company's work and view of their own work to become, or remain, an attractive employer. Method: We conducted eight qualitative interviews with students and representatives from real estate agent firms in Malmö. Theories were chosen based on the information we received from the interview objects. We used the questions as a guide throughout the entire research study. Results and conclusion: Our conclusion of this study is that the students want to start their career as a real estate broker on a company that, according to them, has characteristics that can enable a good start of their career. Keywords: attractive employer, employer branding, real estate agent.
Swedish abstract
Titel: Mäklarstudenternas val – En empirisk studie om vad som utgör en attraktiv arbetsgivare i mäklarbranschen utifrån studenters perspektiv. Nivå: C-uppsats för kandidatexamen i Fastighetsvetenskap vid Malmö Universitet. Författare: David Söderholm och Jens Svensson Handledare: Birgitta Vitestam Blomqvist Företag: Bjurfors, Erik Olsson, Fastighetsbyrån Program: Fastighetsförmedling 180hp, Malmö Universitet Datum för färdigställandet av uppsats: Maj 2018 Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka behov och värderingar studenter har i valet av arbetsgivare och studera dessa i relation till företagens arbete och syn på sitt eget arbete för att bli, alternativt förbli, en attraktiv arbetsgivare. Metod: Vi genomförde åtta stycken kvalitativa intervjuer med studenter och representanter från fastighetsmäklarföretag i Malmö. Teorier valdes utifrån den informationen vi fick från våra respondenter. Vi använde frågeställningarna som en vägledning genom hela forskningsstudien. Resultat & Slutsats: Vår slutsats av denna studie är att studenterna vill påbörja sin karriär som fastighetsmäklare på ett företag som, enligt dem, har egenskaper som kan möjliggöra en bra start på karriären. Nyckelord: attraktiv arbetsgivare, employer branding, fastighetsmäklare.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject attraktiv arbetsgivare
employer branding
fastighetsmäklare
Handle http://hdl.handle.net/2043/25466 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics