Vad betraktas som matematiksvårigheter i grundskolan?

DSpace Repository

Vad betraktas som matematiksvårigheter i grundskolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad betraktas som matematiksvårigheter i grundskolan?
Author Berg, Marika ; Hedström Wellgren, Kim
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att få en bild av vad som betraktas som matematiksvårigheter i grundskolan, skolår 1-9, och hur undervisande lärare i matematik och specialpedagoger benämner svårigheterna. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om matematiksvårigheter. Genom intervjuer med fyra specialpedagoger och fyra matematiklärare klargörs deras sätt att se på matematiksvårigheter och hur dessa benämns. Det sammanfattande resultatet visar på att det finns många olika sätt att definiera matematiksvårigheter. Det visade sig inte finnas någon gemensam terminologi hos de olika pedagogerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematiksvårigheter
Definitioner
Specialpedagog
Skolmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/2547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics