Rummet under bron - Överblivna rums potential

DSpace Repository

Rummet under bron - Överblivna rums potential

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Rummet under bron - Överblivna rums potential
Author Eriksson, Jonathan ; Svennberg, Terese
Date 2018
English abstract
The purpose of the work is to highlight the potential of several urban spaces, the leftover spaces that lacking a clear use or function. Where the local interests, its users and the context becomes the starting point for understanding what needs the space should be used for. With this we want to broaden the perspectives on how to think about these spaces today, and how to better utilize the potential uses of these spaces for a richer urban life. The work is based on a case study of the space under the bridge, Mälarbron in Södertälje and its context, where three proposals for development are studied and analyzed using a concept box. We especially support Quentin Steven’s book The Ludic City - Exploring the Potentials of Public Spaces (2007), where his playful view of the city becomes a red thread to apply to, among other things, Kim Dovey’s general theories of urban design in his book Urban Design Thinking (2016). The work results in a process that becomes an exploratory process of how the space under the Mälarbron gets a more meaningful and versatile role that strengthens the urban context in the area. Through this work, we want to contribute new skills to the professions working with these spaces, and above all highlight the potential of several urban spaces, where we consider urban design to play an important role. The transformation of these spaces is extremely relevant in the professions dealing with built environment issues today, where we believe that this not only illustrates our own interest but is relevant to everyone who works with the built environment.
Swedish abstract
Arbetet syftar till att lyfta fram den potential som flera urbana rum besitter, de överblivna rum som saknar en tydlig användning eller funktion. Där de lokala intressena, dess brukare och rummets närmsta omgivning blir en utgångspunkt för att förstå vilken användning rummet bör verka mot. Med det vill vi vidga perspektiven inom hur man tänker kring överblivna rum idag, samt hur man bättre kan utnyttja rummens potentiella användningar för ett rikare urbant liv. Arbetet baseras på en fallstudie av rummet under Mälarbron i Södertälje och dess närområde, där tre förslag till utveckling studeras och analyseras med hjälp av vår teoretiska verktygslåda. Vi stödjer oss framför allt på Quentin Stevens bok The Ludic City - Exploring the Potentials of Public Spaces (2007) där hans lekfulla syn på staden blir en röd tråd att applicera på bl.a. Kim Doveys allmänna teorier kring urban design i hans bok Urban Design Thinking (2016). Arbetet resulterar i en gestaltning som blir en undersökande process om hur rummet under Mälarbron får en mer meningsfull och mångsidig roll som stärker det urbana sammanhang som den utgör en del av. Genom detta arbete vill vi bidra med nya kunskaper till de professioner som arbetar med dessa rum och framför allt lyfta fram den potential som flera urbana rum besitter, där vi anser att urban design utgör en viktig roll. Gestaltandet av överblivna rum är ytterst aktuell inom de professioner som arbetar med frågor kring byggd miljö idag, därför tror vi att detta arbete inte enbart belyser vårt eget intresse utan är relevant för alla som arbetar med den byggda miljön.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Överblivna rum
Stadsomvandling
Gluggar
Södertälje
Temporalitet
Urban Design
Arkitektur
Offentliga rum
Byggd miljö
Mälarbron
Samhällsutveckling
Lekfullhet & Flexibilitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/25471 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics