Didaktik i integrativa lärarprofessionsämnen

DSpace Repository

Didaktik i integrativa lärarprofessionsämnen

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Didaktik i integrativa lärarprofessionsämnen
Author Sjöström, Jesper
Date 2018
English abstract
The article discusses what subject-matter Didaktik is and could be and presents a framework for Didaktik in integrative teacher education subjects. In these, subject knowledge is taught together with knowledge for teacher professions, mainly Didaktik. The framework was developed with inspiration from Klafki’s Didaktik analysis. It consists of ten analytical areas for developing subject-matter Didaktik in different teacher education subjects. The analytical areas can also be used as guides for research in subject-matter Didaktik, which is developed to different degrees in different subject areas. Active research in Didaktik is necessary to achieve research-based teacher education. The article concludes by providing some ideas concerning the knowledge base of the teacher profession, including its consequences for teacher educators’ professional development.
Swedish abstract
Artikeln diskuterar vad ämnesdidaktik är och kan vara och presenterar ett ramverk för didaktik i integrativa lärarprofessionsämnen. I de senare undervisas ämneskunskaper integrerat med kunskaper för lärarprofessionen, främst didaktik. Ramverket, som utvecklats med inspiration från Klafkis didaktiska analys, består av tio analysområden för att utveckla ämnesdidaktiken inom olika lärarprofessionsämnen. Analysområdena kan även användas som vägvisare för den ämnesdidaktiska forskningen, som är olika utvecklad inom olika ämnesområden. Aktiv didaktisk forskning är nödvändig för att åstadkomma forskningsbaserade lärarutbildningar. I slutet av artikeln presenteras några sammanfattande tankar kring professionsdidaktik för blivande lärare och vilka implikationer det får för lärarutbildarnas kompetensutvecklingsbehov.
DOI https://doi.org/10.7146/lup.v3i1.97571 (link to publisher's fulltext.)
Link https://doi.org/10.7146/lup.v3i1.97571 .Icon
Publisher Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN)
Host/Issue Studier i læreruddannelse og -profession;1
Volume 3
ISSN 2445-8538
Language swe (iso)
Subject didaktik
pedagogik
utbildningsvetenskap
professionsvetenskap
lärarutbildning
ämnesdidaktik
allmän ämnesdidaktik
allmändidaktik
professionsdidaktik
lärarutbildningsdidaktik
forskningsbaserad lärarutbildning
didaktisk forskning
didaktikforskning
ämnesdidaktisk forskning
undervisning
undervisningspraktik
praxis
didaktisk praxis
ämnesdidaktisk praxis
professionsämne
lärarprofessionsämne
skolämne
didaktisk teori
ämnesdidaktisk teori
didaktisk ämnesteori
didaktisk modellering
integrativ didaktik
ämnesintegrering
värdegrund
globala utmaningar
hållbar utveckling
bildning
Klafki
relevans
metaperspektiv
kritiska perspektiv
kritisk-hermeneutiska perspektiv
ämnesdidaktisk litteratur
Lärarhögskolan i Malmö
Lärarutbildningen i Malmö
Bildung
Didaktik
teacher education
subject-Didaktik
subject-matter Didaktik
general subject-Didaktik
general subject-matter Didaktik
subject didactics
general subject didactics
didactical research
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/25489 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics