Rättvis och likvärdig betygsättning? - En undersökning om tre lärares syn på huruvida betygen i dagens svenska gymnasieskolor är rättvisa och likvärdiga

DSpace Repository

Rättvis och likvärdig betygsättning? - En undersökning om tre lärares syn på huruvida betygen i dagens svenska gymnasieskolor är rättvisa och likvärdiga

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rättvis och likvärdig betygsättning? - En undersökning om tre lärares syn på huruvida betygen i dagens svenska gymnasieskolor är rättvisa och likvärdiga
Author Andersson, Johan
Date 2006
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att, utifrån intervjuer med tre lärare, ta reda på deras syn angående om betygen i dagens svenska gymnasieskolor är rättvisa och likvärdiga. Både Skolverket och intervjupersonerna ger en negativ bild angående en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning. Intervjupersonerna ser en avsaknad av diskussioner om vilka kunskaper som ska bedömas. De menar även att många lärare inte kan sina betygskriterier. Även om de enskilda intervjupersonerna inte tror att det finns en likvärdighet i betygssättningen ser jag dock ett positivt mönster i de tre intervjuerna. Jag kommer fram till att intervjupersonerna bedömer och betygssätter eleverna utifrån samma premisser. Jag tolkar det som att eleverna i dagens svenska gymnasieskolor, utifrån de tre intervjuer som genomförts, kan räkna med en rättvis och likvärdig betygssättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject rättvisa
likvärdighet
gymnasiebetyg
dialog
objektivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2549 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics