Kränkande behandling, mobbning och utfrysning - skolans uppdrag och partnerskolans situation och arbete

DSpace Repository

Kränkande behandling, mobbning och utfrysning - skolans uppdrag och partnerskolans situation och arbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kränkande behandling, mobbning och utfrysning - skolans uppdrag och partnerskolans situation och arbete
Author Olsson, Maria
Date 2006-06-21
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att utifrån inventering av vad skolans styrdo-kument föreskriver, vad forskning och litteratur upptar inom området samt använd definition på mobbning och utfrysning undersöka i vad mån mobbning och utfrysning förekommit eller förekommer på min partnerskola, den skola där jag fullgjort min verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen, samt på vilket sätt skolan i sitt arbete mot kränkande behandling, mobbning och utfrysning lever upp till de nationella målen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kränkande behandling
mobbning
partnerskolan
utfrysning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2553 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics