Svenska fastighetsbolags beslut att investera i Danmark

DSpace Repository

Svenska fastighetsbolags beslut att investera i Danmark

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Svenska fastighetsbolags beslut att investera i Danmark
Author af Burén, Filippa ; Frankedal Skoog, Douglas
Date 2018
English abstract
The purpose of this study is to increase the knowledge within the field of Swedish international real estate investments on the Danish property market. The aim is to find out what motivates Swedish real estate companies to seek for investment abroad and why Denmark has become such a popular option for Swedish companies. In order to answer this question and reach the purpose of the study a qualitative method has been used. Empirical data has been collected through semi structured interviews with seven Swedish real estate companies of which six of them have invested in properties in Denmark, while the seventh company is preparing to make its first investment. The companies were chosen through a strategic selection based on the latest and largest acquisitions made in Denmark. The people interviewed all have a position where they have been involved in property investment in the Danish market and have extensive knowledge in the area. Theories on international investment have been analyzed to investigate whether they comply with the Swedish companies’ reasons of why they chose to invest in Denmark. The findings of this study were two main causes behind the decision for Swedish companies to invest in Denmark. 1) It is because risk diversification. Companies want to spread their risk on more than one market. 2) Property stocks were sold at a favorable price at the same time as Denmark offered good financial option and it created new business opportunities. Other factors have been discussed as well, such as location, infrastructure and demography. The geographical proximity for instance has not been a decisive factor for the companies, but it is still a factor that has some kind of importance and have contributed to cross border investments.
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att öka kunskapen om svenska internationella fastighetsinvesteringar på den danska fastighetsmarknaden. Målet var att ta reda på vad som motiverar svenska fastighetsbolag att investera utomlands och varför Danmark har blivit ett populärt alternativ för svenska företag. För att kunna besvara denna fråga och uppnå syftet med studien har en kvalitativ metod används. Empirisk data har samlats in från semistrukturerade intervjuer med sju svenska fastighetsbolag där sex av dem investerat i danska fastigheter. Det sjunde fastighetsbolaget förbereder sin första investering. De svenska fastighetsbolag som intervjuades valdes genom ett strategiskt urval baserat på de senaste och största förvärven på den danska fastighetsmarknaden. Samtliga intervjupersoner besitter en position där de har varit involverade i investeringar på den danska marknaden och har en omfattande kunskap i ämnet. Teorier angående internationella investeringar har analyserats för att undersöka om dessa överensstämmer med svenska fastighetsbolags motiv till att investera i Danmark. Studien upptäckte två huvudförklaringar till svenska investeringar i Danmark. 1) riskdiversifiering. Företag vill sprida sina risker på fler än en marknad. 2) Det finns goda finansiella alternativ samtidigt som fastighetsportföljer satts till försäljning till ett gynnsamt pris vilket skapar goda affärsmöjligheter. Andra faktorer som har diskuterats är läge, infrastruktur och demografi. Den geografiska närheten har exempelvis inte varit en avgörande faktor för företagen men är fortfarande en faktor som har någon form av betydelse och som har bidragit till gränsöverskridande investeringar.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject danska fastighetsmarknaden
internationella investeringar
fastighetsinvestering
riskdiversifiering
affärsmöjligheter
finansiella alternativ
Handle http://hdl.handle.net/2043/25539 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics