Att bemöta människor med dyslexi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bemöta människor med dyslexi
Author Sonmark, Mia
Date 2006-06-21
Swedish abstract
Dyslexi är ett vanligt handikapp som inte alltid syns eller märks. På arbetsplatser och i skolan medför det däremot stora problem om inte rätt resurser och hjälpmedel sätts in. Det är viktigt att som dyslektiker få den hjälp som behövs för att övervinna problemen som funktionshindret medför. I de kvalitativa intervjuerna framkommer hur bemötandet spelar en stor roll för den enskildes självbild och självförtroende. För att kunna skapa en dräglig arbetsmiljö såväl i skolan som ute i arbetslivet krävs det att rätt insatser sätts in och det behövs mycket kunskaper och stor förståelse. Det övergripande syftet i denna studie är ta reda på hur dyslektiker blir bemötta samt hur de vill bli bemötta. Ytterligare ett syfte med mitt arbete är att skapa en hemsida för att synliggöra problematiken samt ge information om var man kan få hjälp och hur man kan hjälpa. I min studie framkom hur viktigt det är att i tidig ålder sätta in de resurser som behövs för att ge en positiv syn på lärandet och skapa lustfyllda lärandesituationer. Eleverna måste få ett positivt bemötande för att kunna utveckla sin självbild och använda sitt funktionshinder som en egenskap. När detta inte sker kan ett själdestruktivt beteende utvecklas och dyslektikern utvecklar en negativ självbild och tappar tron på sin förmåga. Välkommen att besöka sidan på adressen: http://web.telia.com/~u43506387/telia/
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
dyslexi
hemsida
självförtroende
åtgärder
Handle http://hdl.handle.net/2043/2554 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics