Ett meningsfullt vardagsliv En litteraturstudie om demens och aktivitet och dess koppling till livskvalitet

DSpace Repository

Ett meningsfullt vardagsliv En litteraturstudie om demens och aktivitet och dess koppling till livskvalitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ett meningsfullt vardagsliv En litteraturstudie om demens och aktivitet och dess koppling till livskvalitet
Author Sylejmani, Fidane
Date 2018
English abstract
Abstract: One of the most common public diseases in Sweden is dementia. People with dementia diseases need care and a healthy life with meaningful daily activity. The purpose of this literature review is to compile what current research says about activities for people with dementia diseases. Metod: A literature review was conducted using the scoping method following a six-step model developed by Arksey & O´Malley, (2005). Following the search in the databases Pubmed, Cinhal and Psykmed, the eight articles were examined. Results: shows that communities, knowledge of the past life of the individual, the individual in focus and meaningful methods greatly affect the person's quality of life. It is through the staff's nursing, respect and professional response, the individual's experience of safety and quality of life. Individual activities reduce loneliness and isolation.
Swedish abstract
Abstract: En av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige är demenssjukdomar. Personer med demenssjukdomar är i behov av vård och omsorg och ett hälsosamt liv med meningsfulla sysselsättningar. Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga vad aktuell forskning säger om aktiviteter för personer med demenssjukdomar och dess koppling till individens livskvalitet. Metoden som användes var en litteraturstudie med hjälp av scoping metoden som följer en sexstegsmodell som är framtagen av Arksey & O´Malley, (2005). Efter sökningen i databaserna Pubmed, Cinhal och Psykmed framkom det åtta artiklar som granskades. Resultaten visar att Gemenskaper, kunskaper om individens tidigare liv, individen i fokus och meningsfulla metoder har stor påverkan på personens livskvalitet. Det är genom personalens omvårdnad, respekt och professionellt bemötande den enskilde får uppleva trygghet och livskvalité. Individanpassade aktiviteter minskar ensamhet och isolering
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject dementia
activity
quality of life
Handle http://hdl.handle.net/2043/25565 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics