Vägledning eller information-En studie av olika åsikter angående vägledning via e-post

DSpace Repository

Vägledning eller information-En studie av olika åsikter angående vägledning via e-post

Details

Files for download
Icon
examensarbetet, ej ...
Icon
sammanfattning
Icon
bilagor
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledning eller information-En studie av olika åsikter angående vägledning via e-post
Author Florin, Eva ; Svensson, Camilla
Date 2006
Swedish abstract
Denna studie redovisar ett antal åsikter angående vägledning via e-post. Vi har använt oss av intervjuer med ett fåtal vägledare för att närmare granska vad vägledare anser om vägledning via e-post. Teoridelen behandlar både vägledning generellt, samtalsfärdigheter, informationsbaserad vägledning, etik samt vägledning via e-post. Vi vill med detta belysa olika aspekter av ordet vägledning och klargöra vad begreppet vägledning kan innefatta. Genom det material vi har bearbetat och tagit del av kan vi se att vägledning via e-post är något som är på frammarsch, och som ökar avsevärt hela tiden. Det måste dock fortfarande utvecklas till att bli bättre och tydligare, likväl som att de som arbetar på detta sätt måste fortsätta att utveckla sig. Än kvarstår rädsla för det nya och okända för många vägledare, som gärna blir kvar i det gamla och invanda. Flera vägledare ser denna metod som ett bra komplement till vanlig traditionell vägledning, men anser att det fortfarande är något som är mer informationsbaserat än vägledningsbaserat. Men måste det ena utesluta det andra? Ett uttalande som vi fastnade för under en av våra intervjuer, och som vi anser att alla borde ha i bakhuvudet när det gäller vägledning via e-post, vill vi gärna återge här: ”Om folk själva väljer den här formen att rikta sig till mig genom e-post med funderingar…då skall jag kunna hantera det på ett bra sätt, därför att det är individens val…”
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject vägledning
vägledare
klienter
e-post
Handle http://hdl.handle.net/2043/2557 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics