Ett logiskt fokus i undervisningen? Lärare undervisar om logiska samband i årskurs 1 och 6

DSpace Repository

Ett logiskt fokus i undervisningen? Lärare undervisar om logiska samband i årskurs 1 och 6

Details

Files for download
Icon
Artikel i fulltext
Overview of item record
Publication Paper in proceeding
Title Ett logiskt fokus i undervisningen? Lärare undervisar om logiska samband i årskurs 1 och 6
Author Walldén, Robert
Editor Hipkiss, Anna Maria ; Holmberg, Per ; Olvergård, Lotta ; Thyrberg, Kajsa ; Ängsal, Magnus P.
Date 2018
English abstract
This study uses systemic-functional linguistics to explore teaching about logical connections. It is based on observations, sound recordings and teaching materials in school year 1 and 6. The school has many multilingual students and employs genre-based instruction. The result shows that the two participating teachers teach about logical connections which are important for realizing the generic structures which are the focus of instruction: narrative texts and discussions. The result also shows that it can be challenging to teach about logical conections, when they have different semantic functions while also being realized through different grammatical categories. Another important result is that logical connections are most fruitfully explored in light of how they function in specialized texts. An isolated focus on logical connections has limited prospects of scaffolding the production of oral and written texts.
Swedish abstract
Studien utforskar två lärares undervisning om logiska samband, utifrån ett systemiskt-funktionellt språkligt tolkningsramverk. Den grundar sig på observationer, ljudinspelningar och läromaterial i årskurs 1 och 6 på en flerspråkig skola som satsar på genrepedagogik. Resultatet visar att lärarna undervisar logiska samband som är betydelsefulla för att realisera de genrestrukturer som är i fokus: narrativ respektive diskuterande text. Resultatet visar även att det kan finnas utmaningar med att undervisa om logiska samband, när de har olika semantiska funktioner och samtidigt realiseras genom olika grammatiska kategorier. Ett annat viktigt resultat är att logiska samband med fördel uppmärksammas utifrån vilka funktioner de har i ämnesspecifika texter. Ett isolerat fokus på logiska samband har små utsikter att stötta produktion av muntlig och skriftlig text.
Conference
Trettonde nordiska konferensen för systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik (NSFL 13) (12-13 October 2017 : Göteborg, Sweden)
Link http://hdl.handle.net/2077/56444 .Icon
Publisher Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
Host/Issue Grammatik, kritik, didaktik : Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik;
Series/Issue Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap;34
ISSN 1652-3105
ISBN 978-91-87850-70-7
Language swe (iso)
Subject skrivpedagogik
systemisk-funktionell lingvistik
grundskola
literacy
svenska som andraspråk
geografi
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/25581 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-87850-70-7 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics