"Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom

DSpace Repository

"Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title "Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom
Author Lindskog, Anna
Date 2018
English abstract
Individuals with high-functioning autism/aspergers are experiencing sensory input in a different way than the majority of others and many of them describe that they suffer from sensory overload. Previous sexuality research is limited within the autism area, so is the research on sensory sensitivity. The aim of the study is, therefore, to examine experiences of sensory sensitivity (senses of touch, sound, sight, smell and taste) in relation to sexuality among people with high-functioning autism/aspergers. Semi-structured interviews were conducted with six participants with high-functioning autism/aspergers between the ages of 22-53 years, three women and three men. The empirical findings were analyzed thematically by using theory of sexual scripts. The results in this study shows that all participants have described that sensory sensitivity can affect them in different sexual situations, how sensory sensitivity can affect relationships and sexuality, and which strategies they are using to deal with sensory sensitivity. One way to understand this, sensory sensitivity, is to describe the intrapsychic script with a sensory aspect among individuals with autism. Sexuality is complex and further research need to approach sexuality from a holistic perspective. Sensory sensitivity is one part which may be of great importance to individuals with high-performance autism/aspergers.
Swedish abstract
Personer med högfungerande autism/aspergers upplever de sensoriska intrycken på ett annorlunda sätt än flertalet andra och många beskriver att de lider av sensorisk överbelastning. Tidigare sexualitetsforskning är begränsad inom autismområdet, likaså är forskning om sensorisk känslighet. Syftet med studien är därför att undersöka upplevelser kring sensorisk känslighet (intryck av känsel- och beröring, hörsel- och ljud, syn, lukt- och smak) i relation till sexualitet bland personer med autism. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex personer med högfungerande autism/aspergers syndrom i åldrarna 22-53 år, varav tre kvinnor och tre män. Empirin analyserades tematiskt och med hjälp av teorin om sexuella skript. Resultatet visar att samtliga informanter har beskrivet att sensorisk känslighet kan påverka dem i olika sexuella situationer, hur sensorisk känslighet kan påverka relationer och sexualitet samt vilka strategier de har för att hantera sensorisk känslighet. Ett sätt att förstå detta är att beskriva det intrapsykiska skriptet hos personer med autism med en sensoriskt aspekt på detta skript. Sexualiteten är komplex och fortsatt forskning behöver se sexualiteten utifrån ett helhetsperspektiv. Sensorisk känslighet är en del som kan vara av stor betydelse för personer med högfungerande autism/aspergers.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject autism
aspergers syndrom
högfungerande autism
sensorisk känslighet
sexualitet
sensorisk skript
sensorisk aspekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/25586 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics