Kommunikation mellan miljöorganisationer och deras Instagramföljare

DSpace Repository

Kommunikation mellan miljöorganisationer och deras Instagramföljare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kommunikation mellan miljöorganisationer och deras Instagramföljare
Author Törnqvist, Carlotta
Date 2018
Swedish abstract
Uppsatsen undersöker hur två olika miljöorganisationer kommunicerar på den sociala plattformen Instagram och hur den kommunikationen kan skapa respons hos följarna genom gillamarkeringar och kommentarer. Detta undersöks genom en semiotisk bildanalys där bild och text analyseras på de inlägg som får mest tillika minst respons. Syftet är att undersöka och diskutera respons för att i längden fördjupa förståelsen för hur organisationer kan kommunicera genom grafisk design och vad det får för effekter. Uppsatsen utgår ifrån litteraturstudier i strategisk kommunikation, receptionsteori, medieekologi och semiotik. Analysen visade att respons ofta var kopplat till förståelsen för inläggets mening, hur intresseväckande inlägget var, huruvida mottagarna kunde relatera till inlägget eller om inlägget passade för det valda mediet. Slutligen kunde också konstateras att den ena organisationen kommunicerade mer utifrån att skapa en relation och ett samspel med följaren och att den andra snarare hade en distans mellan organisationen och följaren.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Medieekologi
Miljöorganisation
Receptionsteori
Semiotik
Sociala medier
Strategisk kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/25594 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics