"För jag är ju liksom bara 15. Hur ska jag veta vad jag vill bli när jag är 30?" En undersökning om en grupp ungdomars och deras föräldrars tankar kring gymnasievalet, framtiden och betydelsen av deras ursprung.

DSpace Repository

"För jag är ju liksom bara 15. Hur ska jag veta vad jag vill bli när jag är 30?" En undersökning om en grupp ungdomars och deras föräldrars tankar kring gymnasievalet, framtiden och betydelsen av deras ursprung.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "För jag är ju liksom bara 15. Hur ska jag veta vad jag vill bli när jag är 30?" En undersökning om en grupp ungdomars och deras föräldrars tankar kring gymnasievalet, framtiden och betydelsen av deras ursprung.
Author Ekblad, Camilla ; Wahlgren, Camilla
Date 2006
Swedish abstract
Gymnasievalet är för många ungdomar det första stora val de står inför. Känslorna varierar då många kan känna stor osäkerhet inför valet medan andra har sin levnadsbana utstakad. Det handlar även om begränsningar och möjligheter där den enskilde individens förutsättningar skall vägas mot utbildningssystemet och strukturerna i dagens föränderliga samhälle. I föreliggande examensarbete är syftet att söka kunskap om hur elever med svenskt respektive utländskt ursprung tänker kring sitt gymnasieval, där vi även vägt in föräldrarnas tankar. Vi har genom kvalitativa forskningsintervjuer mött elever och deras föräldrar som står i vägskälet mellan grundskola och gymnasieskola. Vi söker svar på vilka faktorer som påverkar det val de slutligen gör. Vi undersöker även om det etniska ursprunget inverkar på elevernas gymnasieval. Är familjen bärare av kultur och hur inverkar detta på eleven och dennes val? Vårt sammantagna intryck är att påverkansfaktorerna kring gymnasievalet är många. Här har vi sett hur ursprung och livsvillkor präglar eleven, och hur detta möjliggör eller begränsar elevens val till gymnasieskolan. Elevernas egna åsikter är dock att deras etniska ursprung inte påverkar gymnasievalet. Vi har även sett hur elever med utländskt ursprung värderar både gymnasie- och högskoleutbildning högre än vad elever med svenskt ursprung gör, dock känner eleverna med utländskt ursprung större osäkerhet inför valet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Etnicitet
Gymnasieval
Studie- och yrkesvägledning
Utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2560 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics