Professionellt förhållningssätt på sociala medier. En enkätstudie på tandläkarstudenter vid Malmö Universitet

DSpace Repository

Professionellt förhållningssätt på sociala medier. En enkätstudie på tandläkarstudenter vid Malmö Universitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Professionellt förhållningssätt på sociala medier. En enkätstudie på tandläkarstudenter vid Malmö Universitet
Author Persson, Beata ; Törnblad, Elin
Date 2018
English abstract
The objective of this study was to analyse dental students’ points of view regarding professional behaviour on the social media platforms Facebook and Instagram. Previous studies have been performed in countries such as Great Britain and the USA. We have not found any Swedish studies on the subject. Most of the previous studies are survey studies amongst medical students. Our study is a survey study amongst dental students in the sixth, eighth and tenth semester at the Faculty of Odontology at Malmö University. The survey was distributed at one occasion in each grade. 122 students responded, which covers 73 % of the total number of students in the chosen grades. One of the study’s most important results was that 37 % of the students reported they had seen inappropriate behaviour by other dental students on Facebook. Only 22 % of the students felt partly or completely informed what the Faculty of Odontology would classify as acceptable behaviour on social media. Almost all students (96 %) were unaware of the Swedish Dental Association’s advice for behaviour on social media. Just over half of the students reported that they wanted more education about how to use social media in a professional way. The conclusion of this study is that the dental education should guide students towards a more responsible and professional use of social media.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka tandläkarstudenters syn på professionellt förhållningssätt på de sociala medierna Facebook och Instagram. Det finns tidigare forskning inom området, som är utförd i andra länder såsom Storbritannien och USA, däremot har vi inte funnit några svenska studier inom området. Den tidigare forskningen består framförallt av enkätstudier bland medicinstudenter. Vår studie är en enkätstudie bland tandläkarstudenter på termin 6, 8 och 10 på Odontologiska fakulteten i Malmö. Enkäten delades ut vid ett utvalt tillfälle i varje kurs och totalt svarade 122 studenter, vilket motsvarade 73 % av studenterna i de utvalda kurserna. Ett av studiens fynd var att 37 % av studenterna hade sett olämpligt beteende hos en annan tandläkarstudent på Facebook. I studien framkom också att endast 22 % av studenterna kände sig helt eller delvis välinformerade om vad som enligt Tandvårdshögskolan är acceptabelt beteende på sociala medier. I stort sett alla studenter var ovetandes om Tandläkarförbundets råd om professionellt agerande på sociala medier, och 58 % uppgav att de önskar ett inslag i utbildningen som belyser hur man kan använda sig av sociala medier på ett professionellt sätt. Studiens slutsats är att det bör tillkomma ett inslag i utbildningen som hjälper studenter till ett mer ansvarsfullt och professionellt användande av sociala medier.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Social media
Professionalism
Handle http://hdl.handle.net/2043/25606 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics