Likvärdig bedömning – Illusion eller verklighet?

DSpace Repository

Likvärdig bedömning – Illusion eller verklighet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Likvärdig bedömning – Illusion eller verklighet?
Author Andersson, Bastian ; Jansson, Magnus
Date 2006
English abstract
The purpose with this paper is to study some strategies for assessing students, used by teachers working in Swedish secondary schools. The strategies are studied with the intention to find out if they can produce comparative results, when putting the emphasis on the result being equal between schools, teachers and years. We have looked at how the teachers assemble their view on a student, and how they later on link this to the grade that they will present to the student. We have interviewed six different teachers, three men and three women, working at both lower and upper secondary schools. We also interviewed two headmasters from the schools the teachers worked at. We have made use of the statements from the teachers and literature relevant to fair and equal assessing in this document. We have shown that the strategies the teachers were using are possible to place in categories, and that from these categories we are able to debate their strengths and weaknesses in regard of producing equal assessments and consequently equal grades.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att studera några vanliga strategier för bedömning hos verksamma lärare, samt att undersöka hur väl dessa strategier fungerar om man strävar efter att uppnå en likvärdig bedömning. Med detta examensarbete ville vi fördjupa vår förståelse för hur man kan arbeta för att nå fram till rättvisa och likvärdiga betyg. För att komma åt vad som ligger bakom ett rättvist och likvärdigt betyg har vi studerat vilken typ av bedömningen som läraren bygger upp sin bild av elevens måluppfyllelse kring. Vi har genomfört sex kvalitativa intervjuer med lärare, samt två med rektorer, verksamma på högstadiet och gymnasiet. Det är deras uttalanden och relevant litteratur som har legat till grund för detta examensarbete. Vi har funnit att lärares arbetssätt kring bedömning går att kategorisera, samt att man utifrån denna indelning kan resonera kring deras förutsättningar för likvärdig bedömning och betygsättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject assessment
bedömning
elever
formativ bedömning
likvärdig bedömning
rättvis bedömning
summativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2561 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics