Bråkiga barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bråkiga barn
Author Borg, Gunnel ; Ising, Elisabeth Gall
Date 2006
Swedish abstract
Borg, Gunnel. & Gall Ising, Elisabeth. 2006. ”Bråkiga barn”, (”Troublesome children”). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnads-utbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med vårt arbete är att kartlägga och undersöka om det finns likheter/olikheter mellan pedagogers sätt att se på och hantera de ”bråkiga barnen” från förskoleklass till år 3 och situationerna kring dessa elever. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om ”bråkiga barn”. Med hjälp av intervjuer vill vi se om det finns likheter/olikheter kring vad pedagoger menar med ”bråkiga barn” och hur de hanterar och organiserar situationerna kring dessa elever. Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att pedagogerna kring de ”bråkiga barnen” önskar snabbare hjälp och stöd i arbetet kring dessa elever. Tydligt framkom att det saknas handledning och att det behövs betydligt fler specialpedagoger ute i verksamheterna. Dessutom kan vi konstatera att pedagogerna menar att föräldramedverkan är nödvändig kring dess elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bråkiga barn
förhållningssätt
konflikthantering
metoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/2562 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics