Sömn-EEG med melatonin jämfört med sömndeprivering

DSpace Repository

Sömn-EEG med melatonin jämfört med sömndeprivering

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sömn-EEG med melatonin jämfört med sömndeprivering
Author Johansson, Lina
Date 2018
English abstract
Epilepsy is one of the most common neurological diseases in the world and occurs as a result of high excitability in the brain. For diagnosis of epilepsy, clinical assessment and electroencephalography (EEG) are used. EEG detects summarized nerve impulses from the pyramidal cells in the cortex. The chance of capturing epileptiform activity in a routine EEG is about 40%. However, the addition of a sleep-EEG may increase the chance to detect epileptiform activity, especially for certain types of epilepsy. Patients under the age of 18 are currently offered premedication with melatonin prior to a sleep EEG instead of sleep deprivation, which was previously routine. This is to facilitate the patient and family members. The effectiveness of the new routine is still unknown, and the purpose of this study is to investigate whether the new routine with melatonin is as effective as previous routine (sleep deprivation). To investigate this, data was gathered from 80 patients and their sleep-EEGs. The requirement to be included in the study was that the patient had undergone two sleep-EEGs, one with each method, so that the comparison could be performed at an individual level. The results were that 88% of the patients fell asleep when they received melatonin compared to 85% who fell asleep when they were sleep deprived. In hypothesis testing, a P-value of above 0.05 was obtained which indicates that there is no significant difference between the two methods, i.e. they are equally effective. The conclusion can then be drawn that melatonin can replace sleep deprivation as a routine method for sleep-EEG as these are equally effective.
Swedish abstract
Epilepsi är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i världen och uppstår som ett resultat av att nervbanorna är överretbara. För diagnostisering av epilepsi används klinisk bedömning samt elektroencefalografi (EEG). EEG detekterar de summerade nervimpulserna från pyramidcellerna i cortex. Chansen att fånga epileptiform aktivitet vid ett rutin-EEG är cirka 40 %. Dock kan tillägget av ett sömn-EEG öka chansen att påvisa epileptiform aktivitet, speciellt för visa typer av epilepsi. Patienter under 18 år erbjuds idag premedicinering med melatonin inför ett sömn-EEG istället för att sömndepriveras, vilket tidigare var rutin. Detta för att underlätta för patienten och anhöriga. Effektiviteten av den nya rutinen är ännu inte fullt känd. Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida den nya rutinen med melatonin är lika effektiv som tidigare rutin (sömndeprivering). För att undersöka detta samlades data från 80 patienter och deras sömn-EEG in. Kravet för att inkluderas i studien var att patienten hade genomgått två EEG, ett med vardera metod, för att jämförelsen skulle kunna ske på individnivå. Resultatet visar att 88 % av patienterna somnade när de fick melatonin och 85 % somnade när de sömndepriverades. Vid hypotesprövning erhölls ingen statistiskt signifikant skillnad mellan metoderna, de är alltså lika effektiva i avseende på chans att erhålla sömnregistrering. Slutsatsen kan då dras att melatonin kan ersätta sömndeprivering som rutinmetod för sömn-EEG då dessa är lika effektiva i avseende på chans att erhålla sömnregistrering.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject EEG
Epilepsi
Melatonin
Sömn-EEG
Sömn
Sömndeprivering
Handle http://hdl.handle.net/2043/25627 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics