Skolkultur och stödundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolkultur och stödundervisning
Author Alfredsson, Sara ; Rosenqvist, Marcus
Date 2006
Swedish abstract
Syfte med undersökningen var att undersöka hur en gymnasieskola arbetar med stödundervisning och hur den skolkultur som finns på Skolan påverkar stödundervisningens utformning. Studien är en form av deskriptiv fallstudie och de metoder som använts är observationer, intervjuer med en speciallärare och en ledningsperson samt granskning av styrdokument och rapporter. Studiens resultat tyder på att skolkulturen på den undersökta Skolan har inverkan på administreringen av stödundervisningen, samt att denna inte är tillräcklig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolkultur
stödundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2566 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics