Hope and Hopelessness in Environmental Discourse - Planetary Boundaries contra Ecological Modernisation

DSpace Repository

Hope and Hopelessness in Environmental Discourse - Planetary Boundaries contra Ecological Modernisation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hope and Hopelessness in Environmental Discourse - Planetary Boundaries contra Ecological Modernisation
Author Schneider, Julia
Date 2018
English abstract
In light of the climate challenge and widespread climate anxiety, this thesis seeks to understand hope in the environmental discourse through a lense of social constructivism. A discourse analysis has been conducted of three video sources, with speakers who in different ways are voices for the environmental movement. The material investigated in this study is a TED talk, a speech from Climate Innovation Summit 2016 and an episode from the swedish tv-show Idévärlden (eng. The Idea World). The purpose of the study has been to investigate how an awareness of the concept of Planetary Boundaries affects hope and hopelessness within the environmental discourse. It was found that most speakers are part of a hopeful discourse with a belief in ecological modernisation and that an awareness of the concept of planetary boundaries can affect hopefulness or hopelessness in different ways. This is of importance because understanding the environmental discourse is a step towards pro-environmental behaviour and decreasing climate anxiety in a time when we need to take action against climate change. The thesis gives a review of previous research in the field as well as a brief historical presentation of the environmental discourse.
Swedish abstract
Med sin grund i klimatutmaningen och en utbredd klimatångest, försöker den här uppsatsen förstå hoppfullhet i miljödiskursen genom en socialkonstruktivistisk lins. En diskursanalys har genomförts av tre videokällor med talare som på olika sätt agerar som röster för miljörörelsen. Materialet som har analyserats i det här arbetet är ett TED-talk, ett tal från Climate Innovation Summit 2016 och ett avsnitt av det svenska tv-programmet Idévärlden. Syftet med studien har varit att undersöka hur en medvetenhet av begreppet Planetens hållbara gränser påverkar hoppfullhet och hopplöshet inom miljödiskursen. Resultatet visade att de flesta talarna tog del av en hoppfull diskurs med en viss tilltro till ekologisk modernisering och att en medvetenhet om Planetens hållbara gränser kan påverka hoppfullhet och hopplöshet på olika sätt. Studien är viktig för att en förståelse för miljödiskursen är ett steg mot att öka miljömedvetet beteende och minska klimatångest i en tid då vi behöver agera mot klimatförändringarna. Studien ger en genomgång av tidigare forskning samt en översiktlig historisk presentation av miljödiskursen och avslutar sedan med reflektion av det egna arbetet och förslag för fortsatta studier.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language eng (iso)
Subject Climate anxiety
Hope
Planetary boundaries
Discourse analysis
Ecological modernisation
Social constructivism
Environmental discourse
Handle http://hdl.handle.net/2043/25682 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics