Vilka faktorer påverkar svensklärarens val av skönlitteratur?

DSpace Repository

Vilka faktorer påverkar svensklärarens val av skönlitteratur?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka faktorer påverkar svensklärarens val av skönlitteratur?
Author Alfelt, Jessica ; Krantz, John
Date 2006
Swedish abstract
Vår ambition är att undersöka vilka faktorer som påverkar lärarens val av skönlitteratur. Undersökningsmetoden vi har valt är kvalitativa intervjuer med lärare. Vi kom fram till nio faktorer som påverkar valet; eleven, lärarens elevsyn och syn på skolans uppgift, lärarens syn på litteraturläsning, lärarens syn på svenskämnets uppgift, lärarens ämneskombination, tillgången till litteratur, aktuella händelser och teman, elevens eget val av skönlitteratur samt andras rekommendationer. Vi drar slutsatsen att faktorerna kan delas in i tre grupper: Grupp ett, med eleven, lärarens ämneskombination, tillgången till litteratur och aktuella händelser och teman, är stommen som undervisningen utgår ifrån. Grupp två, med lärarens elevsyn och syn på skolans uppgift, lärarens syn på litteraturläsning och lärarens syn på svenskämnets uppgift, genomsyrar alla val läraren gör. Grupp tre, med elevens eget val av skönlitteratur och andras rekommendationer är faktorer som läraren mer eller mindre själv bestämmer hur mycket de ska påverka.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject faktorer
litteraturläsning
litteraturpedagogik
val
Handle http://hdl.handle.net/2043/2569 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics