Aborträtten - en ständig reglering av kvinnors kroppar och liv. En diskursanalys med ett biopolitiskt, feministiskt och rättssociologiskt perspektiv om huruvida kvinnor i Sverige befinner sig i en underordnad maktposition i förhållande till aborträtten

DSpace Repository

Aborträtten - en ständig reglering av kvinnors kroppar och liv. En diskursanalys med ett biopolitiskt, feministiskt och rättssociologiskt perspektiv om huruvida kvinnor i Sverige befinner sig i en underordnad maktposition i förhållande till aborträtten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Aborträtten - en ständig reglering av kvinnors kroppar och liv. En diskursanalys med ett biopolitiskt, feministiskt och rättssociologiskt perspektiv om huruvida kvinnor i Sverige befinner sig i en underordnad maktposition i förhållande till aborträtten
Author Genstrand, Ellen
Date 2018
English abstract
The purpose of this essay is to examine changes and justifications within the abortion law in Sweden from the abortion law in 1938 to our present day as well as to investigate how different forms power has been manifested within these. The research question is to find out the change and forms of power over women’s bodies in relation to abortion rights in Sweden. The method used is a discourse analysis with theories of biopolitics, biomedicine, feminism and a legal sociological perspective regarding reproductive freedom. The delimitations are to focus on Sweden based on State Public Investigations as primary sources. The essay clarifies various forms of power that are manifested over women’s bodies. The conclusion of the essay demonstrates the constant regulation of women’s bodies as well as a significant change from abortion as a population issue to an increased focus on women’s self-determination.
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka förändringar och motiveringar inom aborträtten i Sverige från 1938 års abortlag till nutid samt undersöka på vilka sätt makt manifesterats inom dessa. Forskningsfrågan är att ta reda på hur förändringen och utformandet av makt över kvinnors kroppar ser ut i relation till aborträtten i Sverige. Detta undersöks genom en diskursanalys med teorier om biopolitik, biomedicin, feminism och en rättsociologisk diskussion om reproduktiv frihet. Studien avgränsar sig till abortfrågan inom Sverige utifrån Statliga offentliga Utredningar som primärkällor som behandlar aborträtten från Sveriges första abortlag 1938 till Sveriges nutid. Uppsatsens slutdiskussion klargör för vilka former av makt som manifesterats över kvinnors kroppar genom aborträtten. Uppsatsens slutsats visar därefter på en ständig reglering av kvinnors kroppar utifrån olika former av makt samt en väsentlig förändring i aborträtten av en makt som såg aborträtten som en befolkningsfråga till en makt som fokuserade alltmer på kvinnans självbestämmande.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject reproduktiv frihet
makt
biopolitik
disciplin
biomedicin
abort
liv
självbestämmande
reproductive freedom
biopolitics
biomedicine
abortion
power
discipline
life
self-determination
Handle http://hdl.handle.net/2043/25705 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics