Matematikspelet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikspelet
Author Bjurwill, Kristian ; Olsson, Kristoffer
Date 2006
Swedish abstract
Matematikämnet och elevers bristande kunskaper i ämnet, har starkt uppmärksammats senaste åren. Vi har konstruerat ett matematikspel i syfte att införa ett arbetssätt i undervisningen, som bygger på pedagogiska faktorer såsom kommunikation, reflektion, social aktivitet och motivation. Målgruppen har främst varit förstaårselever vid gymnasiet. I denna undersökning har såväl elever som lärare och andra pedagoger deltagit i syfte att värdera spelets funktioner som en del av undervisningen. Det centrala har varit hur och om spelet kan stimulera elevers motivation och kommunikation i positiv riktning för att på så sätt skapa förutsättningar för ett bättre lärande. Resultaten kom i stora drag beskriva spelet och spelandet i sig som ett positivt förfarande. Dessa belyste också behovet av en mer varierad undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mathematical boardgame
Handle http://hdl.handle.net/2043/2571 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics