Föräldrastöd i barnhälsovården - intervjuer med förstagångsmödrar

DSpace Repository

Föräldrastöd i barnhälsovården - intervjuer med förstagångsmödrar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Föräldrastöd i barnhälsovården - intervjuer med förstagångsmödrar
Author Skåre, Nelly
Date 2018
English abstract
Background: The feelings of being a mother for the first time are many, from happiness to negative feelings. Many mothers are worried about the child´s wellbeing and if the child acts normally, and needs support and confirmation that they take care of the child in the right way. This support is called the individual support and the parents get it through the child health nurse. Aim: The aim of the study was to illustrate first time mothers experiences of support from the child health nurse during the child´s first year. Method: A qualitative semi-structured interviewstudy were conducted with seven first time mothers. The data was analysed through thematic content analysis. Result: The analysis work were resulted in four categories: To be inbetween, Accessibility, CHC – an open arm and The social network. Conclusion: The child health nurses are good at supporting mothers in their parenthood. It would be good to give more support the first week, so the families know where to turn to, until the child health clinic fully taken over. It is a big safety to be able to turn to the child health clinic. To have a parent group means a lot to mothers, to be able to support each other and keep company with mothers in the same situation.
Swedish abstract
Bakgrund: Känslorna kring att bli moder för första gången är många, allt från glädje till negativa känslor. Många mödrar är oroliga över barnets välmående samt kring om de beter sig normalt, och behöver stöd och bekräftelse på att de tar hand om sitt barn på rätt sätt. Detta stöd kallas för det individuella stödet och det får föräldrarna via barnhälsovårdssjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien var att belysa förstagångsmödrars upplevelser av stöd från barnhälsovårdssjuksköterskan under barnets första levnadsår. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie utfördes med sju förstagångsmödrar. Datamaterialet analyserades genom tematisk innehållsanalys. Resultat: Analysarbetet resulterade i fyra kategorier: Att hamna mittemellan, Tillgänglighet, BHV - en öppen famn och Det sociala nätverket. Slutsats: Barnhälsovårdssjuksköterskorna är bra på att stötta mödrar i sitt föräldraskap. Mer stöd hade kunnat ges första veckan kring vart familjerna ska vända sig, tills barnhälsovården helt tagit över. Det är en stor trygghet att barnhälsovården finns att vända sig till. Att ha en föräldragrupp betyder mycket för mödrar, att kunna stötta varandra och umgås med mödrar i samma situation.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barnhälsovård
barnhälsovårdssjuksköterska
förstagångsmoder
föräldrastöd
stöd första året
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/25712 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics