Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier

DSpace Repository

Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier
Author Arborelius, Maja ; Karlsson, Anna
Date 2018
English abstract
The study investigates which kind of communication strategies companies use to affect and to convey knowledge about a sustainable consumption. The study is based on signal theory and information asymmetry to clearly show which strategies are best for companies to use to communicate externally. The strategies included in the study are certifications, standards & environmental audit, sustainability report & GRI, cooperation & UN sustainable development goals and finally ecolabelling. The study shows that all strategies are a prerequisite for companies to influence and communicate knowledge about sustainable consumption; Furthermore, give more credible sustainability work. It turned out all four companies used more or less of all strategies, but none of the companies used external auditing, which could help them achieve more trustworthy communication.
Swedish abstract
Studien besvarar vilka typer av kommunikationsstrategier som är mest relevanta för att företag ska kunna påverka och förmedla kunskap om hållbar konsumtion. Studien utgår från signalteori och informationsasymmetri för att tydligt visa vilka strategier som är bäst för företag att använda sig av för att kommunicera externt. De strategier som studien tar upp är certifieringar, standarder & miljörevision, hållbarhetsredovisning & GRI, samarbete & FN:s globala hållbarhetsmål och slutligen miljömärkningar. Studien visar att samtliga strategier är en förutsättning för att företag ska kunna påverka och kommunicera ut kunskap om hållbar konsumtion samt att framhålla ett mer trovärdigt hållbarhetsarbete. Det framkom att de fyra undersökta företagen använde sig mer eller mindre av samtliga strategier men att inget av företagen använde sig av extern revision vilket skulle kunna hjälpa dem att öka trovärdigheten i sin kommunikation.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Corporate
Communication
Sustainable marketing
Signal theory
Sustainable consumption
Greenwash
Stakeholders
Handle http://hdl.handle.net/2043/25715 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics