Jag vill bli riddare!

DSpace Repository

Jag vill bli riddare!

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag vill bli riddare!
Author Wennerstöm, Johan
Date 2006
Swedish abstract
Idén till detta arbete kommer utifrån min sons önskan om att bli riddare. Syftet är att belysa och reflektera över hur studie- & yrkesvägledare hanterar elevers idéer om ovanliga yrkesval, i en tid när samhällsförändringar kan ändra förutsättningarna och utbudet för olika yrken. Första delen är en genomgång av tidigare forskning samt av användbara teoretiska utgångspunkter och begrepp. Den teoretiska delen behandlar främst utvalda delar av Anthony Giddens omfattande arbete. Sedan tas det intressanta begreppet gatekeeper upp från den statliga utredningen SOU 2003:77. Till sist behandlas Gerard Egans tankar om att i vägledningssamtalet uppmuntra och skapa förutsättningar för galna idéer. Undersökningen är uppdelad i två delar. Först en förundersökning i form av enkät till tio studie- & yrkesvägledare för att fånga in fler och för mig okända beståndsdelar. Efter det gjordes djupintervjuer med tre utbildade och erfarna studie- & yrkesvägledare med olika bakgrund och arbetsplatser. De främsta resultaten från enkäten var dels att svaren om ovanliga val visade tre mönster; Att det är snävt, att det låter konstigt och att inget kan anses vara ovanligt, samt dels att elevvårdarbetet kan skärma av vägledarens och elevens arbetsutrymme. När elever presenterar tokigt formulerade idéer, kan vissa vägledare ge en negativ respons. Intervjuerna visar istället att vägledarna är öppna och möjliggörande för det oväntade, att de utgår från elevens situation på ett neutralt och värderingsfritt sätt, men samtidigt att det lurar både yttre och inre begränsningar runt och hos vägledaren som kan utgöra hinder för eleven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ovanliga yrkesval
samhällsförändring
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/2573 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics