Studie- och yrkesvägledares arbetsmarknad inom bemanningsbranschen - I relation till utbildade från studie- och yrkesvägledarprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet.

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledares arbetsmarknad inom bemanningsbranschen - I relation till utbildade från studie- och yrkesvägledarprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvägledares arbetsmarknad inom bemanningsbranschen - I relation till utbildade från studie- och yrkesvägledarprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet.
Author Radeson Lindeberg, Julija
Date 2006-06-26
Swedish abstract
Under hela utbildningens gång har jag frågat mig varför studie- och yrkesvägledar programmet är så skolfokuserat och jag har förstått att så har det alltid varit. Men varför har det fortsatt att vara så när arbetsmarknaden kontinuerligt förändras. Genom åren har det öppnats andra möjligheter där vi kan utnyttja vår utbildning och det vi lärt oss på ett mycket bra sätt. Mitt syfte med detta examensarbete är att på ett så bra och realistiskt sätt som möjligt utreda hur arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare ser ut inom bemanningsbranschen. Dessutom få fram på ett så tydligt sätt som möjligt hur personalen inom ett bemanningsföretag är profilerad. Profilerad i avseende till deras utbildningsbakgrund, sociala kompetens och värderingar. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie gjord på fem intervjuer varav tre intervjuer med bemanningsbranschen och två intervjuer med lärare inom personal- och arbetslivsprogrammet respektive studie- och yrkesvägledarprogrammet. De teorier som jag refererar till i mitt arbete är matchnings-, roll- och kommunikationsteorierna. Gemensamt för dessa teorier är att de alla berör ämnet jag skriver om. Vissa mer djupgående andra ur ett historiskt perspektiv. Idag anställer rekryteringsföretagen personprofiler internt med en rad olika kompetenser så som erfarenhet, utbildning, social kompetens, intresse för människor, objektivitet, att vara en bra lyssnare och att kunna ställa rätt frågor. Min slutsats är att en studie- och yrkesvägledarutbildad idag står mycket bra rustad både profilmässigt och kunskapsmässigt för en anställning inom bemanningsbranschen. Vad det snarare handlar om är perceptionen av begreppet studie- och yrkevägledare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject studie- och yrkesvägledare
arbetsmarknad
bemanningsbranschen
personal- och arbetslivsprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2574 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics