Mäklare dygnet runt

DSpace Repository

Mäklare dygnet runt

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mäklare dygnet runt
Author Lorenz, Johanna ; Larsson, Ida
Date 2018
English abstract
This study investigates how the real estate broker finds a balance between work and privacy. The purpose of the work is to investigate the real estate broker's relationship between work and privacy, how they find a balance in everyday life and how they work to reduce the stress experience. The essay is based on a qualitative study of semistructured interviews conducted on selected real estate agents in southern Sweden. The result of this study shows that the flexibility within the brokerage industry contributes both to advantages and disadvantages to finding a balance within and outside the workplace. As with Grönlund's study, the results of the interviews indicate that real estate agents with young children experience a greater conflict between work and private life compared to single brokers without children. In addition, we could find that social support could reduce the conflict and contribute to an increased balance in life.
Swedish abstract
Denna studie undersöker hur fastighetsmäklaren finner balans mellan arbete och privatliv. Syftet med arbetet är att utreda fastighetsmäklarens förhållande mellan arbete och privatliv, hur dem finner balans i vardagen och hur de går tillväga för att minska den upplevda stressen. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som utförts på utvalda fastighetsmäklare inom södra delen av Sverige. Resultatet av denna studie visar på att flexibiliteten inom mäklaryrket bidrar till både fördelar och nackdelar för att kunna finna en balans inom och utanför arbetet. I likhet med Grönlunds studie indikerar resultatet av intervjuerna på att fastighetsmäklaren med småbarn upplever en större konflikt mellan arbetet och privatlivet jämfört med singelmäklare utan barn. Dessutom fann vi att socialt stöd minskar konflikten och bidrar till en ökad balans i livet.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject fastighetsmäklare
stress
livsbalans
flexibelt arbete
provisionsbaserat lönesystem
socialt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/25745 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics