Det är som att någon sätter fram en godisskål, då kan jag ju inte låta bli! Om privat internetanvändning och utförande av andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter under arbetstid

DSpace Repository

Det är som att någon sätter fram en godisskål, då kan jag ju inte låta bli! Om privat internetanvändning och utförande av andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter under arbetstid

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det är som att någon sätter fram en godisskål, då kan jag ju inte låta bli! Om privat internetanvändning och utförande av andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter under arbetstid
Author Hansson, Hillevi ; Mättö, Kirsi
Date 2018
English abstract
The main purpose of this paper is to study the attitude towards private internet usage and other non-work-related activities during working hours, as well as attitudes towards work in spare time. The study was conducted at a communication agency in Malmö and the results were collected from the owner and five of the employees at the agency. The method used is semi structured interviews. The main opinion is that the opportunity of flexibility in working hours is positive. The opinion of the respondents is that this opportunity facilitates the life puzzle. That means that the employees, along with the owner of the agency, accepts non-work-related activities during working hours if the wasted working time is compensated later. This attitude makes the boundaries between work and spare time unclear, and the respondents admit that they sometimes have difficulties in returning to work duties after non-work-related activities. An open dialogue about management’s and employees’ view on private internet usage and other non-work-related activities appears to reduce uncertainty about what is considered acceptable and thus most likely will favour the employees’ work focus.
Swedish abstract
Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka såväl inställningen till privat internetanvändning och andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid, som inställningen till arbete under fritiden. Undersökningen genomfördes på en kommunikationsbyrå i Malmö och materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Ägaren och fem av de anställda på byrån intervjuades. Intervjupersonernas huvudsakliga åsikt ser ut att vara att möjligheten till flexibel arbetstid anses positiv. Detta för att intervjupersonerna anser att det underlättar livspusslet om dessa delar inte behöver separeras helt. Detta betyder att de anställda, liksom ägaren av byrån, anser att det är acceptabelt att utföra icke-arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid, såvida den förlorade arbetstiden kompenseras senare. Gränsen mellan arbetsliv och fritid upplevs därmed som suddig och intervjupersonerna erkänner att det ibland kan vara svårt att slita sig från icke-arbetsrelaterade aktiviteter och återgå till arbetsuppgifterna. En öppen dialog om vilken syn ledning och anställda har på privat internetanvändning och andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter ser ut att kunna minska osäkerheten kring vad som anses acceptabelt och därmed gynna den anställdas arbetsfokus.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
SM-policy
Nomofobi
FOMO
arbetstid
fritid
Handle http://hdl.handle.net/2043/25747 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics