En studie om motivation - Vad motiverar studie- och yrkesvägledare i deras arbete?

DSpace Repository

En studie om motivation - Vad motiverar studie- och yrkesvägledare i deras arbete?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om motivation - Vad motiverar studie- och yrkesvägledare i deras arbete?
Author Frank, Cecilia ; Renehed-Sölve, Karin
Date 2006
Swedish abstract
Vi blev under vår utbildning nyfikna på vad som driver och motiverar yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare att stanna kvar i sin profession. Våra frågeställningar blev därför som följer: • Vad upplevs som motiverande för en studie- och yrkesvägledare i hennes/hans arbete? • Vad påverkar en studie- och yrkesvägledares motivation? • Finns det skillnader gällande motivation på de olika arbetsplatserna vi har undersökt? Vi har använt oss av en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer. De intervjuade är sju kvinnliga och två manliga vägledare i Malmö stad. Intervjuerna spelades in på band. Vi valde att båda vara med vid dessa tillfällen. Vårt resultat visade att samtliga intervjuade kände arbetstillfredsställelse. Alla valde vägledaryrket p.g.a. att de ville arbeta med människor. Det som framförallt framkom som motiverande i yrket var att ”hjälpa” och att möta människor. Vad som först och främst påverkade de intervjuades motivation var arbetskamrater, inflytande och utveckling bl.a. genom fortbildning, bredden i arbetet och den stora variationen av människor de möter. Vi såg inga skillnader gällande motivation i förhållande till arbetsplats. Vi har kommit fram till att människokontakten var den stora motivationsfaktorn för att bli studie- och yrkesvägledare och att denna faktor fortfarande är central. Att vara av värde för andra (att ”hjälpa”) är motiverande enligt vägledarna. Vi har också funnit att det finns många inslag i arbetet som påverkar motivationen. Dessa är bl.a. arbetskamrater, omväxling och inflytande. Alla faktorerna ovan bekräftas som mycket motiverande av den forskning och litteratur vi har tagit del av. Ytterligare en slutsats är att alla de intervjuade vägledarna kände arbetstillfredsställelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject motivation
studie- och yrkesvägledare
arbete
inspiration
Handle http://hdl.handle.net/2043/2575 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics