Tantstämpeln - En studie av strategier för ompositionering av varumärken inom modebranschen

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Tantstämpeln - En studie av strategier för ompositionering av varumärken inom modebranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tantstämpeln - En studie av strategier för ompositionering av varumärken inom modebranschen
Author Jacobsen, Lina
Date 2018
Swedish abstract
Uppsatsen undersöker hur varumärken inom modebranschen kan bli kvitt ”tantstämpeln” och liknande negativa varumärkesassociationer. För att kunna göra det undersöks först relationen mellan ett varumärkes identitet och image, samt olika strategier för ompositionering. Eftersom det finns en mer eller mindre allmänkänd tantstämpel över Lindex används varumärket som ett specifikt exempel på ett generellt problem, och fyller därför en central roll i undersökningen. Som teoretisk referensram används litteratur inom strategisk kommunikation och marknadsföring, samt allmänna riktlinjer för att granska visuellt material. Undersökningen bygger på att ställa urvalet av material mot presenterad teori för att identifiera och diskutera strategier som kan tänkas användas, samt vara mer eller mindre effektiva, för att bli kvitt problem likt tantstämpeln. I undersökningens genomförande blev det tydligt hur varje beslut och strategi bidrar till att bygga upp en varumärkesidentitet som påverkar bilden av ett varumärke. Med det sagt finns det olika aspekter ett varumärke i Lindex position bör reflektera över, däremot går det inte att ge ett säkert svar på hur varumärken inom klädbranschen kan bli kvitt tantstämpeln.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Grafisk design
Image
Lindex
Ompositionering
Tantstämpel
Varumärke
Varumärkesidentitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/25752 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics