Arbetsmotivation och arbetsglädje efter 40

DSpace Repository

Arbetsmotivation och arbetsglädje efter 40

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsmotivation och arbetsglädje efter 40
Author Wermäng, Annelie
Date 2006-06-26
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur en stigande ålder och ett ökat antal år i förvärvsarbete påverkar arbetsmotivation och arbetsglädje hos kvinnor över 40 år. Med arbetsmotivation avses vad som primärt utgör de största anledningarna till att människan lönearbetar och med arbetsglädje avses den upplevda tillfredställelsen och gemenskapen som ett arbete ger individen. För att uppnå syftet har en mindre intervjuundersökning utförts. Fem kvinnor i åldern 41- 62 år, vilka arbetar eller har arbetat på förskola, intervjuades om sin upplevelse av arbetsmotivation och arbetsglädje. Respondenterna har beskrivit såväl sin nuvarande arbetssituation som skattat den upplevda arbetssituationen när de var i 25-årsåldern. Resultatet påvisade att en stigande ålder, personlig mognad och den större säkerhet som ett ökat antal år i yrket innebar medförde att arbetsmotivationen ökade över tid. Strukturella förändringar kunde ibland påverka arbetsmotivationen negativt. Den främsta anledningen till att intervjupersonerna arbetade var den ekonomiska drivkraften, att de måste försörja sig. Den upplevda arbetsglädjen beskrevs av majoriteten som större nu jämfört med när respondenterna var i 25-årsåldern. Resultatet visade även att känslan av att utföra ett arbete som är till nytta för samhället var värdefullt för ett fortsatt engagemang i arbetslivet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsglädje
arbetsmotivation
kvinnor 40+
samhällsnytta
Handle http://hdl.handle.net/2043/2578 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics