Det är ju i skolan man blir invandrare

DSpace Repository

Det är ju i skolan man blir invandrare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det är ju i skolan man blir invandrare
Author Nilsson, Sophia ; Sjökvist- Fairbrother, Lotta
Date 2006
Swedish abstract
Vår uppfattning är att vägledare på skolor har betydelse för integrationen av elever med invandrarbakgrund genom den vägledning de bedriver. Därför valde vi att ta reda på hur vägledarna ser på vägledningen av dessa elever, om det finns några utmärkande drag i denna, orsakerna till vägledarnas förhållningssätt, och om det finns stöd i skolans måldokument för vägledning av elever med utländsk bakgrund. Undersökningen är gjord genom en kvalitativ enkätmetod, där frågorna besvarats skriftligen av sex studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor i Malmö. Vår kunskapsbakgrund bygger på tidigare forskning inom ämnena utbildning, mångkultur och integration. Vi utgår dessutom från bland annat V. Peavys konstruktivistiska vägledningsteori och E. Goffmans stigma-begrepp för att förstå och förklara vägledarnas förhållningssätt till vägledning av elever med invandrarbakgrund. Språkproblem och familjens starka inverkan på eleven är, enligt vägledarna, utmärkande drag i vägledningen av elever med invandrarbakgrund. Resultaten visar även att det finns ett allmänt behov bland vägledarna av utökad kunskap om andra kulturer och av tydligare direktiv i skolans måldokument för vägledning av elever med invandrarbakgrund, vilket vi också finner stöd för i vår litteraturstudie. Vår slutsats är att vägledare, genom ökade resurser inom vägledningsområdet och en mer utbredd kunskap om andra kulturer, kan se den tillgång och resurs som elever med invandrarbakgrund utgör snarare än som en ”problem”-kategori och begränsning. Följden skulle, enligt vår mening, leda till en jämlikare och mer integrerad skola, vilket inte bara skulle gynna eleverna utan även samhället i stort.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever
invandrarbakgrund
integration
mångkulturell
skola
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/2581 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics