Dyslexi - Ett hinder i valprocessen?

DSpace Repository

Dyslexi - Ett hinder i valprocessen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dyslexi - Ett hinder i valprocessen?
Author Johnsson, Susanne
Date 2006
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om hur ungdomar som har specifika läs- och skrivsvårigheter, det vill säga dyslexi, ser på sitt handikapp i förhållande till sina valmöjligheter när det gäller utbildning och yrken. Upplever dem dyslexin som ett hinder och känner de sig begränsade i sina val. Upplever ungdomarna att de fått den hjälp de behöver av studie- och yrkesvägledaren på sin skola. Den metod som har använts i undersökningen är djupintervjuer med sex ungdomar som har diagnosen dyslexi. För att tolka resultaten har jag använt mig av teorier som beskriver begränsningar samt några vägledningsmodeller som används i vägledningssammanhang i Sverige. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av de ungdomar som intervjuats har känt sig begränsade i sina valmöjligheter när det gäller utbildning och yrken. Hur ungdomarna i undersökningen har upplevt kontakten med studie- och yrkesvägledaren har övervägande varit positiv. De har uppfattat denna person som snäll och hjälpsam och även stöttande i vissa fall. Men det är mindre framkommande i undersökningen hur mycket hon betytt i själva valprocessen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dyslexi
val
handikapp
gymnasieskolan
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2582 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics